suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Hemsjukvård

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Hemsjukvård är sjukvård och rehabilitering som ordinerats att en läkare och som sker i patientens hem. För att få hemsjukvård behövs en remiss av en hälsovårdscentral-, sjukhus- eller privatläkare. Vården grundar sig på den vård- och serviceplan som utarbetats tillsammans med patienten och hans eller hennes anhöriga. Man får vid behov tjänster i hemmet dygnet runt, också på veckoslut.

För vem och på vilka villkor

remiss krävs

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Hemsjukvård är avsedd för personer som på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga inte kan använda andra tjänster inom den öppna hälso- och sjukvården. Hemsjukvård är en multidisciplinär service som grundar sig på en plan. Hemsjukvårdare kan till exempel ta hand om läkemedelsbehandlingar, smärt- eller sårvård eller stöda terminalvård i hemmet.

I vården ingår de förbrukningsartiklar som enligt vårdplanen behövs i hemsjukvården för behandling av en långvarig sjukdom.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 2.7.2020