suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Hemsjukvård

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Hemvården ansvarar för hemsjukvården. Hemvården är avsedd för personer som t.ex. på grund av sjukdom inte kan nyttja övriga hälsovårdstjänster.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Hemsjukvård är avsedd för personer som på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga inte kan använda andra tjänster inom den öppna hälso- och sjukvården. Hemsjukvård är en multidisciplinär service som grundar sig på en plan. Hemsjukvårdare kan till exempel ta hand om läkemedelsbehandlingar, smärt- eller sårvård eller stöda terminalvård i hemmet.

I vården ingår de förbrukningsartiklar som enligt vårdplanen behövs i hemsjukvården för behandling av en långvarig sjukdom.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avGrankulla stad
Ansvarig för tjänstenGrankulla stad
Område Grankulla
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 25.10.2020