suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Hemsjukvård

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Grankulla stad
Område: Grankulla
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska, engelska

Hemvården ansvarar för hemsjukvården. Hemvården är avsedd för personer som t.ex. på grund av sjukdom inte kan nyttja övriga hälsovårdstjänster.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Hemsjukvård är avsedd för personer som på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga inte kan använda andra tjänster inom den öppna hälso- och sjukvården. Hemsjukvård är en multidisciplinär service som grundar sig på en plan. Hemsjukvårdare kan till exempel ta hand om läkemedelsbehandlingar, smärt- eller sårvård eller stöda terminalvård i hemmet.

I vården ingår de förbrukningsartiklar som enligt vårdplanen behövs i hemsjukvården för behandling av en långvarig sjukdom.


Servicen tillhandahålls av: 
Grankulla stad