suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Hemsjukhustjänster

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Soite erbjuder hemsjukhusservice vid hemsjukhuset för kvinnor och barn samt vid primärvårdens hemsjukhus.

Hemsjukhuset för kvinnor och barn är läkarledd specialsjukvård hemma hos familjen och på barnmorskepolikliniken. Patienter kan vara barn i olika åldrar och kvinnor. Vården som styr vården är familjecentrering, individualitet, trygghet, frivillighet och vårdens kontinuitet. Vården baserar sig alltid på frivillighet samt ett individuellt vårdavtal som ingås med familjen. Genom att ge sjukvård hemma kan man förkorta sjukhusvistelsen eller ersätta den helt. Hemsjukhuset gör det möjligt för familjen att fortsätta med normalt vardagsliv och vara tillsammans också under en sjukdom. Det höjer livskvaliteten, allmänkonditionen och ökar känslan av trygghet att vara hemma i en bekant och trygg miljö.

Om en mamma och ett nyfött barn åkt hem mindre än 48 timmar efter förlossningen kommer de till hemsjukhuset inom några dagar för att undersökas av en barnläkare och en barnmorska. När ett barn är patient vid hemsjukhuset ansvarar föräldrarna för den dagliga vården och omsorgen hemma. Barnet är huvudsakligen på föräldrarnas ansvar. Hemsjukhusets anställda besöker familjen för att göra de nödvändiga vårdåtgärderna, för att ge läkemedel och för att bedöma hur barnet mår.

Primärvårdens hemsjukhus erbjuder kortvarig vård som ersätter vård på vårdavdelning hemma hos en patient när patienten själv eller patientens anhöriga önskar det. Målet är att främja patientens välbefinnande och hälsa hemma hos patienten eller i hemlika förhållanden. Vid hemsjukhuset ges bland annat intravenös medicinering, vätske- och nutritionsbehandling, blodtransfusioner, smärtpumpsbehandling samt palliativ vård och vård i livets slutskede.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I vissa situationer kan en patient få sjukhusvård i hemmet. Vården planeras och genomförs av den vårdande läkaren. Hemsjukhusvård ges med patientens samtycke. Ett villkor är att patienten är i tillräckligt gott skick och att de vårdåtgärder som sjukdomen kräver kan genomföras även hemma. Vid planering av hemsjukhusvård beaktas alltid även den övergripande situationen i hemmet och eventuella andra familjemedlemmar.

Sjukhusvård som ges i hemmet är ett alternativ till vård på sjukhus. Den förutsätter vanligen att vårdpersonal gör hembesök eller att patienten besöker sjukhuset enligt planen och situationen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 8.7.2020