suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Hemservicens servicesedel

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Med servicesedel kan klienten köpa en privat serviceproducents tjänster för den beviljade personliga vården och omsorgen. Servicesedeln är ett alternativ till den kommunala hemvården och närståendevårdens vikarieservice.

Om beviljande av servicesedel beslutar hemvårdsserviceledaren enligt prövning.

Hemservicens servicesedel är inkomstrelaterad. Klienten betalar själv skillnaden mellan servicesedeln och serviceproducentens fakturerade pris. Servicesedeln kan endast användas för köp av beviljad service.

Med servicesedeln förbinder sig kommunen att betala service som klienten skaffat av en av kommunen godkänd privat serviceproducent upp till den av kommunen fastställda sedelns värde.

Gör så här

Kontakt med det egna områdets servicehandledare, hemsjukvården eller närståendevården.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 13.3.2020