suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Hemservicens servicesedel

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Med servicesedel kan klienten köpa en privat serviceproducents tjänster för den beviljade personliga vården och omsorgen. Servicesedeln är ett alternativ till den kommunala hemvården och närståendevårdens vikarieservice.

Om beviljande av servicesedel beslutar hemvårdsserviceledaren enligt prövning.

Hemservicens servicesedel är inkomstrelaterad. Klienten betalar själv skillnaden mellan servicesed ...

Gör så här

Kontakt med det egna områdets servicehandledare, hemsjukvården eller närståendevården.

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 22.3.2022