suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Hemservice

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Hemservice ges främst till åldringar, men också till barnfamiljer, handikappade och andra som är behov av hjälp och stöd på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom, förlossning, svår familjesituation, handikapp eller annat motsvarande skäl.

Hemservicens mål är att upprätthålla och öka den hjälpbehövandes funktionsförmåga enligt ett rehabiliterande arbetssätt.

Hemservice erbjuds till personer som inte klarar av sina dagliga sysslor självständigt och som har nedsatt funktionsförmåga. Hemservice kan vara t.ex. hjälp med på- och avklädning, hjälp med måltider, hjälp att sköta personlig hygien, hjälp med toalettbesök och läkemedelsbehandling. Hemservice erbjuds när klienten behöver regelbunden, i huvudsak daglig och långsiktig vård och omsorg i hemmet. Hemservicens tjänster kan även vara tillfälliga och ges mera sällan eller endast under en kort period.

Hemservicens tjänster kan kompletteras med hemsjukvård.

Regelbunden hemservice förutsätter en vård- och serviceplan. Hemservicetjänsterna grundar sig alltid på en bedömning av klientens funktionsförmåga och hälsotillstånd.

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En person som på grund av hög ålder, sjukdom, skada, förlossning eller i en särskild familje- eller livssituation behöver hjälp kan få hemservice.

Hemservice innebär att man ger klienten vård och omsorg, stöder klienten i vardagen och stärker personens egen funktionsförmåga. Hemservicen kan omfatta måltids-, klädvårds- och städservice. Hemservicen kan stöda vård och fostran av barn och tillhandahålla hjälp i föräldraskapet. En avgift kan tas ut för servicen. Avgiften fastställs enligt inkomsterna hos den person som behöver servicen, familjens storlek och hur mycket hjälp som behövs.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMalax kommun
Ansvarig för tjänstenMalax kommun
Område Malax
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 9.12.2019