suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Hemservice

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Jakobstads social- och hälsovårdsverket
Område: Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tjänsten erbjuds på: svenska, finska

En barnfamilj har möjlighet att få hemservice vid belastande livssituationer. Till exempel vid:

förälderns utmattning eller sjukdom

sjukt barn

svår graviditet, förlossning

skada eller annan motsvarande funktionsnedsättande orsak

olika krissituationer i familjen.

Hemservicen ger stöd i föräldraskapet genom att hjälpa till med barnskötsel och vardagliga praktiska sysslor i hushållsarbetet. Vid kartläggningen av hemservicebehovet utgår man från familjens individuella situation/behov.

Hemservice kan ges tillfälligt eller under en längre tid.

Hemservicen för barnfamiljer är avgiftsbelagd och baserar sig på familjens inkomster, antalet familjemedlemmar och antalet besök hos familjen.

Hemservice beviljas inte för:

enbart behov av städning

plötsligt insjuknande av barn i en situation då förälder är att berättigad att stanna hemma och sköta sitt barn

distansarbete hemma

studier och föreläsningar

föräldrarnas hobbyer

långvarig daglig skötsel av barn


Gör så här

Se kontaktuppgifter


För vem och på vilka villkor

En barnfamilj har möjlighet att få hemservice vid belastande livssituationer. Till exempel vid:

förälderns utmattning eller sjukdom

sjukt barn

svår graviditet, förlossning

skada eller annan motsvarande funktionsnedsättande orsak

olika krissituationer i familjen.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

En person som på grund av hög ålder, sjukdom, skada, förlossning eller i en särskild familje- eller livssituation behöver hjälp kan få hemservice.

Hemservice innebär att man ger klienten vård och omsorg, stöder klienten i vardagen och stärker personens egen funktionsförmåga. Hemservicen kan omfatta måltids-, klädvårds- och städservice. Hemservicen kan stöda vård och fostran av barn och tillhandahålla hjälp i föräldraskapet. Kommunen ansvarar för hemservicen. Kommunen kan ta ut en avgift för servicen. Avgiften fastställs enligt inkomsterna hos den person som behöver servicen, familjens storlek och hur mycket hjälp som behövs.


Servicen tillhandahålls av: 
Jakobstads social- och hälsovårdsverket