suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Hemservice för krigsinvalider

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Hemservice för krigsinvalider i Vasa är städservice, tvättservice, gräsklippningsservice samt lunchsedlar.

Information om service till krigsinvalider ger även det egna områdets hemserviceledare.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En person som på grund av hög ålder, sjukdom, skada, förlossning eller i en särskild familje- eller livssituation behöver hjälp kan få hemservice.

Hemservice innebär att man ger klienten vård och omsorg, stöder klienten i vardagen och stärker personens egen funktionsförmåga. Hemservicen kan omfatta måltids-, klädvårds- och städservice. Hemservicen kan stöda vård och fostran av barn och tillhandahålla hjälp i föräldraskapet. En avgift kan tas ut för servicen. Avgiften fastställs enligt inkomsterna hos den person som behöver servicen, familjens storlek och hur mycket hjälp som behövs.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 18.6.2020