suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Hemservice för barnfamiljer

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Hemservicen för barnfamiljer innefattar t.ex. nödvändig hemvårdshjälp samt stöd i vardagsrutinerna, föräldraskapet och familjens handlingsförmåga.

Familjer med barn under skol- och förskoleålder kan anlita servicen.

Servicen kan inte fås för skötsel av ett akut insjuknat barn om föräldrarna har rätt att stanna hemma och sköta sitt barn. Föräldrarnas förvärvsarbete och städning av hemmet ska ordnas på annat sätt än med hjälp av hemservicen.

Hemservicen är avgiftsbelagd, och inom organiseringen av hemservicen har en servicesedel på högst 28 euro tagits i bruk. Familjens inkomster och antalet familjemedlemmar inverkar på sedelns belopp. Familjen kan hänvisas till hemservicen av rådgivningsbyrån eller dagvården eller själv ansöka om servicen.

För vem och på vilka villkor

I servicehandledning för barnfamiljer ges rådgivning och stöd för barnfamiljer

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 25.1.2021