suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Hemlab

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Som klient ska du i första hand vända dig till vårt laboratorium för provtagning eller alternativt till en av de provtagningspunkter som finns på våra mottagningar i området enligt nedanstående tidtabell.

Rätten till provtagning hemma är inte permanent, utan vi kontrollerar i samband med varje provtagning att kriterierna uppfylls.

Hembesök görs alltid på din hemadress, inte till tillfälliga bostäder ens på sommaren.

Gör så här

Kontakta hemvården eller välfärdsstationerna.

För vem och på vilka villkor

P.g.a. begränsade resurser utför vi provtagning hemma endast då hemsjukvården har konstaterat att det finns ett verkligt behov. Du har rätt till provtagning hemma om:

  • du inte själv kan ta dig till laboratoriet p.g.a. hälsoskäl. Du har m.a.o. nedsatt funktionsförmåga, en sjukdom eller ett handikapp som gör att du inte heller kan använda andra tjänster utanför hemmet.
  • du inte har någon anhörig eller närstående som utan oskäligt besvär kunde hjälpa dig att komma till laboratoriet

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 3.8.2020