suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Hemförtullningstillstånd för handel mellan EU och Åland

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Om du idkar regelbunden handel mellan EU och Åland kan du ansöka om hemförtullningstillstånd. Med ett hemförtullningstillstånd fungerar dina bokföringsanteckningar som tulldeklarationer.

För tillståndet krävs följande:

  • att företaget har säte i EU
  • att företaget inte har gjort sig skyldigt till upprepade eller allvarliga överträdelser av tull- eller skattelagstiftningen
  • att företaget har ett tillfredsställande system för affärsbokföring och bokföring av transporter
  • att företaget har tillbörlig praktisk kompetens eller tillbörliga yrkeskvalifikationer

Tillståndet kan beviljas för följande tullförfaranden: överlåtelse till fri omsättning, export och återexport, lagring i tullager, tillfällig införsel, slutanvändning, aktiv förädling och passiv förädling.

Företag som använder sig av hemförtullning ska upprätta en sammandragsdeklaration och lämna skatte- och sammandragsdeklarationerna elektroniskt till Tullen samt betala mervärdesskatten senast den 15 dagen av den andra månaden efter skatteperioden.

Tillståndet beviljas på finska eller svenska.

Gör så här

Du hittar anvisningar för hur man ansöker om tillståndet under Tillstånd på Tullens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Handläggningstid

Ansökan handläggs inom 120 dagar från det att den godkänts för handläggning. Ansökan godkänns för handläggning när den innehåller alla de uppgifter som behövs för ett beslut, dvs. när ansökan är korrekt ifylld och innehåller alla nödvändiga bilagor.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTullen
Ansvarig för tjänstenTullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 11.2.2020