suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Handledning och vägledning gällande invandring och integration

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

NTM-centralen ger handledning och vägledning för kommuner och olika samarbetsparter i frågor som gäller invandring, integration och mottagande av flyktingar.

Främjande av integration förutsätter tätt samarbete med olika förvaltningsgrenar och förvaltningsnivåer samt gott regionalt samarbete mellan olika aktörer som handhar invandringsfrågor. Handledningen och vägledningen stöder utvecklingen av goda befolkningsrelationer samt främjar etnisk jämställdhet och icke-diskriminering.

Enligt lagen om främjande av integration är kommunen ansvarig för utvecklandet av invandrarnas integration samt för planeringen och uppföljningen av integrationen på lokal nivå. Kommunen ska se till att de tjänster som tillhandahålls passar kommuninvånare med invandrarbakgrund och de som flyttat till kommunen som flyktingar.

Med integration stöds invandrarnas delaktighet i samhället genom att invandrare får basinformation om det finländska samhället, arbetslivet och integrationsfrämjande tjänster.

Gör så här

Kommunen eller aktören kontaktar NTM-centralen per telefon eller brev.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Karelen
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 29.9.2020