suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Handledning i att röra sig

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

HUS har ansvar för att handleda synskadade i de grundläggande färdigheter som de behöver för att kunna röra sig i sin närmiljö. Dessutom kan funktionshinderservicen också bevilja synskadade mer omfattande träning i att röra sig.

Handledning i att röra sig kan också beviljas en person med till exempel hjärnskada eller intellektuell funktionsnedsättning så att hen lär sig olika rutter eller att an ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Esbo stad

Ansvarig för tjänsten

Esbo stad
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 23.3.2023