suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kaskö stad

Handikappservice

 • Tjänst
 • Kaskö
 • Offentlig tjänst

Syftet med handikappservice är att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför.

Då man ansöker om service och stöd enligt handikappservicelagen skall ett läkarintyg, av vilket den sökandes handikapp framgår, bifogas till ansökan.

Tjänster som omfattas av kommunens särskilda skyldighet att anordna service och som är avsedda för gravt handikappade är:

 • färdtjänst
 • ändringsarbeten i bostad
 • redskap och anordningar som hör till bostaden
 • serviceboende
 • tolktjänst

Inom ramarna för de anslag som har reserverats i kommunens budget erbjuds följande service och ekonomiska stöd:

 • ersättning för avlönande av en personlig hjälpare
 • redskap, maskiner och anordningar som behövs i den handikappades dagliga sysslor
 • anpassningsträning
 • stöd för kostnader för specialkost
 • stöd för extra klädkostnader

Information ges av grundtrygghetsbyrån, som nås via stadens växel: 06-2207 711

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKaskö stad
Ansvarig för tjänstenKaskö stad
Område Kaskö
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kaskö stad
Uppdaterad: 25.5.2020