suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Handikappomsorgens socialarbete

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Socialarbetare och socialhandledare arbetar inom funktionshinderområdet för att ge social service till personer med funktionhinder och deras anhöriga. Du och din familj kan få rådgivning, handledning och stöd i det dagliga livet.

Målsättningen är att skapa en helhet av socialt stöd och service för klienten.

Servicebehov utreds och bedöms och skrivs in i en klientplan, som utarbetas tillsammans med klienten.

Gör så här

Kontakta socialarbetarna.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Personer med funktionsnedsättning och deras närstående erbjuds handledning och rådgivning i frågor som gäller hälso- och socialtjänster, boende, studier, arbete och ekonomi. Rådgivarna berättar vilka tjänster som står till buds, hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna anlita dem. Vid behov ger de råd i hur man ansöker om olika ekonomiska stöd och hur stöden kan samordnas. Rådgivarna hänvisar till alla tjänsteproducenter.

Personer med funktionsnedsättning och deras närstående kan få rådgivning till exempel per telefon eller genom att besöka ett serviceställe. Rådgivarna fattar inga beslut som gäller tjänsterna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 17.8.2020