suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Handikappomsorgens personlig assistans

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vad är personlig assistans?

En nödvändig hjälp av en annan person för att klara av funktioner som hör till normal livsföring, men som hen på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom inte klarar av.

Hjälp som möjliggör ett självständigt liv för person med svår funktionsnedsättning.

Service enligt handikappservicelagen, som person med svår funktionsnedsättning har subjektiv rätt till när hen uppfyller kriterierna för beviljande av service.

För vad beviljas personlig assistans?

Syftet med personlig assistans är att hjälpa personer med svår funktionsnedsättning att kunna göra sina egna val i hemmet och utanför hemmet samt kunna förverkliga dem:

  • I dagliga sysslor
  • I arbete och studier
  • I fritidsaktiviteter
  • I samhällelig verksamhet
  • Upprätthållande av sociala kontakter

Social- och hälsovårdsverket har dock inte särskild skyldighet att ordna personlig assistans, ifall tillräcklig omsorg om den gravt handikappade inte kan tryggas genom åtgärder inom den öppna vården.

För vem beviljas personlig assistans?

Personlig assistans beviljas till en person med svår funktionsnedsättning och som upprepade gånger behöver en annan persons hjälp för att klara av de dagliga sysslorna.

Funktionsnedsättningen ska inte vara tillfällig eller övergående. Svår funktionsnedsättning kan vara en följd av en långvarig eller progredierande sjukdom eller en medfödd skada.

Sjukdomar och funktionsnedsättningar som främst beror på normalt åldrande betraktas inte som orsak för beviljande av personlig assistans.

Personlig assistans kan ordnas på följande sätt

  • arbetsgivarmodell, du är själv arbetsgivare
  • servicesedel, du gör ett avtal om köptjänst med en serviceproducent.

Gör så här

Ansök om servicen med blanketten Behov av service för person med funktionshinder.

För vem och på vilka villkor

Personlig assistans beviljas till en person med svår funktionsnedsättning och som upprepade gånger behöver en annan persons hjälp för att klara av de dagliga sysslorna.

Service enligt handikappservicelagen, som person med svår funktionsnedsättning har subjektiv rätt till när hen uppfyller kriterierna för beviljande av service.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En gravt handikappad person har rätt till personlig assistans om behovet av assistans är av bestående karaktär. En socialarbetare bedömer behovet av assistans och hur länge personen behöver assistans. En personlig assistent hjälper den handikappade hemma och utanför hemmet, med arbete och studier, hobbyverksamheter, samhälleligt deltagande och social växelverkan.

Personlig assistans kan ordnas på olika sätt. Assistans kan skaffas både från offentliga och privata serviceproducenter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 20.5.2021