suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Handikappomsorgens övrig service och stöd

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Anpassningsträning

Till anpassningsträning hör rådgivning, handledning och träning för främjande av den sociala funktionsdugligheten hos den handikappade och personer i hans närmaste omgivning.

Anpassningsträningen kan vara individuell eller ske i en grupp och kan vid behov även upprepas.

Redskap, maskiner och anordningar som behövs i den handikappades dagliga sysslor

Ersättning för kostnader för anskaffning av andra redskap, maskiner eller anordningar än sådana som hör till den medicinska rehabiliteringen betalas till en handikappad som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom behöver dessa för att kunna förflytta sig, kommunicera eller klara sig hemma eller i sin fritidsverksamhet.

Social- och hälsovårdsverket kan även låna ut redskap, maskiner eller anordningar.

Extra klädkostnader

Den handikappade får ersättning för extra klädkostnader som föranleds av att kläderna på grund av handikappet eller sjukdomen slits snabbare än normalt eller av att han på grund av sitt handikapp inte kan använda konfektionskläder eller vanliga skodon.

Ersättning för anskaffning av bil och omändringsarbeten i bil

Personer med grav funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om bidrag för kostnaden för inköp av bil. Kostnaden ersätts i efterskott mot uppvisande av kvitto. Maximalt kan man få ersättning för hälften av kostnaderna. Kostnaderna ska vara skäliga med tanke på bilens pris och utrustning. Bilen ska vara lämpad för dig och dina behov.

Ersättning för kostnaderna för bil är en icke subjektiv rättighet vilket betyder att kommunen/staden inte har obegränsade resurser att betala ut ersättning. Det är därför möjligt att du inte kan beviljas bidrag eftersom det inte finns budgetmedel.

Gör så här

Ansökan kan göras under hela året på blanketten "Ansökan - Behov av service för person med funktionshinder"

Behöver du omändringsarbeten i bilen på grund av din funktionsnedsättning t.ex. handgas och broms, förlängda pedaler, svängbart säte m.m. så gör du en ansökan på vår ansökningsblankett. Till ansökan bifogar du ett läkarintyg samt en offert på omändringsarbeten.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 17.8.2020