suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Handikappomsorgens habiliteringshandledning för barn

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Habiliteringshandledning handlar om att ge stöd och praktisk handledning till klienten och de närmaste anhöriga.

Handledningen kan innefatta utformning av vardagsstrukturer, stöd i socialt samspel och tidsuppfattning samt känslohantering. Handledningen kan ske i hemmet, skolan, daghem eller annan plats som man kommer överens om.

Målsättningen med habiliteringshandledning är att stöda och utveckla klientens egna resurser och förmågor så att hen kan fungera så jämlikt och självständigt som möjligt i samhället med sitt funktionshinder.

Gör så här

Man ansöker om habiliteringshandledning via blanketten Ansökan - Behov av service för personer med funktionshinder, som skickas in till kommunens socialarbetare inom handikappomsorgen, Man kan också ta direktkontakt med kommunens socialarbetare för mera info.

För vem och på vilka villkor

Habiliteringshandledning kan ges till personer med olika funktionshinder som t.ex. ADHD, ADD, Asperger syndrom, Downs syndrom och lindrig utvecklingsstörning / kognitiva funktionsnedsättningar.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 3.8.2020