suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Handikappomsorgens dag- och arbetsverksamhet

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Arbetsverksamhet syftar till att ge personer med funktionsnedsättning en sysselsättning och möjlighet att delta i den öppna arbetsmarknaden samt att vara en del av en arbetsgemenskap. Den strävar till att öka livskvaliteten, skapa en meningsfull vardag samt upprätthålla funktionsförmågan.

För verksamheten ansvarar en handledare som hjälper och stöder såväl arbetstagaren som arbetsgivaren att komma igång med arbetet. Därefter är handledningen kontinuerlig och formas enligt behov.

Arbetsplatser kan finnas inom både kommunala och privata sektorn. Om du arbetar inom arbetsverksamhet har du inte ett arbetsavtal med arbetsgivaren, utan med social- och hälsovårdsverkets arbetsverksamhet.

Social- och hälsovårdsverket betalar arbetsersättning åt personen för utförda arbetsdagar per månad. Arbetsersättningen är skattefri för arbetstagaren och påverkar inte pensionen. Arbetsersättningens summa fastställs av social- och hälsovårdsnämnden och betalas för minst 4 h arbete/arbetsdag.

Kommunen ordnar även arbetsverksamhet på Kårkullas serviceenhet INTEK och platser dit ordnas enligt individuell prövning och utgående från vad kommunen budgeterat för detta ändamål.

Verksamheten ordnas enligt behovsprövning och enligt de budgetmedel social- och hälsovårdsverket avsatt för servicen. För att kunna ansöka om arbetsverksamhet via social- och hälsovårdsverket ska personen få sin försörjning via pension.

Ansökan görs på blanketten ”Ansökan om arbetsverksamhet”. Som bilaga till ansökan begärs pensionsbeslut samt läkar- eller annat utlåtande över hälsotillståndet.

Dagverksamhet

Till dagverksamhet för handikappade hör verksamhet som ordnas utanför hemmet för att stödja den handikappade att klara sig självständigt och för att främja sociala kontakter.

Du kan ha rätt till dagverksamhet ifall arbetsverksamhet inte lämpar sig. Ansökan görs på blanketten "Ansökan - Behov av service för person med funktionshinder".

Gör så här

Ansökan görs på blanketten ”Ansökan om arbetsverksamhet”. Som bilaga till ansökan begärs pensionsbeslut samt läkar- eller annat utlåtande över hälsotillståndet.

För vem och på vilka villkor

Du kan ha rätt till dagverksamhet ifall arbetsverksamhet inte lämpar sig. Ansökan görs på blanketten "Ansökan - Behov av service för person med funktionshinder".

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 14.8.2020