suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Handikappomsorgens boendetjänster

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Boende kan ordnas för personer som flera gånger i dygnet har behov av hjälp och stöd för vardagliga saker (t.ex. matlagning, stöd i att sköta ett hem och ärenden utanför hemmet) och personlig vård (t.ex. hjälp med att duscha, äta).

Boende kan ordnas i personens eget hem med en kombination av olika tjänster t.ex. hemvård, personlig assistans, hemsjukvård.

Boende kan även ordnas i servicehus eller stödboenden där personal finns på plats en större del av dagen.

Boende kan ordnas enligt handikappservicelagen, socialvårdslagen elleromsorgslagen.

Ansökan om boende görs på blanketten ”Ansökan – Behov av service förperson med funktionshinder”. Till ansökan bifogas ett läkarintyg eller annat utlåtande om den egna funktionsförmågan.

Social- och hälsovårdsverkets boendeenheter

Grönkulla boende, gruppboende för svenska utvecklingsstörda, Nykarleby

Kevakoti, gruppboende för finska utvecklingsstörda, Jakobstad

Stella boendestöd

Har du frågor, ta kontakt!

Gör så här

Ansökan om boende görs på blanketten ”Ansökan – Behov av service förperson med funktionshinder”. Till ansökan bifogas ett läkarintyg eller annat utlåtande om den egna funktionsförmågan.

För vem och på vilka villkor

Boende kan ordnas för personer som flera gånger i dygnet har behov av hjälp och stöd för vardagliga saker (t.ex. matlagning, stöd i att sköta ett hem och ärenden utanför hemmet) och personlig vård (t.ex. hjälp med att duscha, äta).

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 14.8.2020