suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Hälsovårdscentralen

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst
Område Grankulla
Tillgängliga språk finska, svenska, engelska

Hälsovården i Grankulla erbjuder människonära, ändamålsenlig och yrkeskunnig service, som syftar till att stärka människans egna resurser och främja invånarnas hälsa.

Hälsocentralen i Grankulla har ett mångsidigt utbud på olika tjänster. Centralen har skilda telefonnummer för akut vårdbehov och mindre brådskande ärenden.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

På skötarens mottagning erbjuds till exempel hälsorådgivning, sårbehandling, borttagning av stygn och vaccinationer. Vid behov hänvisar skötaren patienten till läkarens mottagning.

Icke brådskande vård ska ges inom den utsatta tiden. På vardagar ska patienterna dagtid kunna få kontakt med hälsocentralen omedelbart antingen per telefon eller genom att själv uppsöka hälsocentralen. Begäranden om att bli uppringd besvaras utan dröjsmål, i praktiken samma dag.

Behovet av vård kan bedömas preliminärt redan i telefon, men bedömningen ska göras senast inom tre dygn från att patienten tog kontakt. Behövlig vård ska ordnas inom en skälig tid, vilket innebär högst tre månader.


Servicen tillhandahålls av: 
Grankulla stad