suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Hälsovårdens dejour

  • Tjänst
  • Hangö
  • Offentlig tjänst

Jourvård innebär omedelbar bedömning och vård av plötsligt insjuknande, skada eller försämring av en kronisk sjukdom. Det är en sådan situation där vården inte kan skjutas upp till följande dag.

Gör så här

Jourmottagning i Hangö (akut sjukdom)

tidsbeställning kl. 8.00 - 16.00

tel. 019-2203 555.

Specialsjukvårdens dejourmottagning på Raseborgs sjukhus

vardagar måndag - fredag kl. 16.00 - 08 .00

tel. 019 224 2800

Samt gemensam hälsocentraldejour på Raseborgs sjukhus

fredag kl. 16.00 - måndag kl. 08.00

tel. 019 224 2890

Raseborgs sjukhus

Östra Strandgatan 9

PB 1020, 10601 Ekenäs

För vem och på vilka villkor

Till dessa situationer kan till exempel räknas:

bröstsmärtor eller fortgående rytmstörningar

en ung person eller person i arbetsför ålder som snabbt blir i dåligt allmäntillstånd

skador, sår som blöder mycket, benbrott i fel ställning

försämrad syn som beror på ansiktsskador

nedsatt medvetandenivå

plötslig förvirring, otydligt tal

plötsig huvudvärk, synstörningar

plötslig andnöd, patienten kan prata meningar

plötslig kraftig eller tilltagande buksmärta

plötslig kraftig ryggsmärta

Dessutom kräver följande symptom akut vård:

övre luftvägsinfektioner med hög feber, misstanke om angina

fjärde dagen med feber över 38˚C

magsjuka, men hos vuxna enbart om man inte får tillräckligt vätska i sig eller om man har någon belastande grundsjukdom

kraftig öronvärk

långvarig näsblödning

sår, muskelförsträckning, skada orsakad av stor kraft

misstanke om fraktur i armar eller ben

plötsligt uppkommen ögoninflammation

urinvägsinfektion med feber och/eller försämrat allmän tillstånd, urinstopp

stor gynekologisk blödning

yrsel, nedsatt allmäntillstånd hos äldre

omfattande allergisk reaktion med utslag

större inflammation på huden

svår ångest, hallucinationer, andra psykiska störningar

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenHangö stad
Servicen tillhandahålls avHangö stad
Område Hangö
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 30.1.2019