suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Hälsovård för studerande vid yrkesutbildning

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Hälsovården för studerande vid yrkesutbildning följer upp och främjar studerandes hälsa, välmående och studieförmåga. Studerandevården omfattar förutom hälso- och sjukvårdstjänster även mentalvårds- och missbrukarvårdsarbete, främjande av sexualhälsa och munhälsovård. Syftet med studerandehälsovården är att tidigt identifiera särskilda behov av stöd eller undersökning hos eleven samt att stöda den studerande och vid behov styra den studerande till fortsatt undersökning eller vård.

Gör så här

När hälsovårdaren har öppen hälsovårdsmottagning kan man komma till mottagningen utan tidsbeställning. Mottagningstiderna varierar mellan olika läroanstalter.

För vem och på vilka villkor

Studerandehälsovårdens tjänster ordnas för de studerande som studerar på orten, oberoende av deras hemkommun. Dessa tjänster kan även användas under arbetspraktiken. Studerandehälsovårdens tjänster är avgiftsfria för studerande som är under 18 år. När det gäller 18 år fyllda studerande bestäms avgifterna i fråga om en del av tjänsterna (bl.a. munhälsovården, läkarmottagningen) enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Hälsoundersökningarna är avgiftsfria för alla studerande.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En studerande som avlägger yrkesutbildning har rätt till elevvård som främjar dennes fysiska, psykiska och sociala hälsa och välbefinnande vilket därmed stöder studierna och inlärningen. Elevvård är exempelvis hälsovårds-, psykolog- och kuratortjänster.

För ordnande av elevvård ansvarar läroverket och orten där det är beläget. Dessa ordnar elevvård för alla elever i yrkesutbildning oberoende av elevens boningsort.

I elevvården uppmärksammas särskilt de elever som behöver specialstöd samt elever från olika språk- och kulturbakgrunder.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 8.7.2020