suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Hälsoundersökningar för studerande vid läroanstalter på andra stadiet

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Hälsovårdaren gör i regel en hälsoundersökning för alla förstaårsstuderande vid gymnasium eller inom grundläggande yrkesutbildning eller yrkesutbildning för vuxna.

I hälsoundersökningarna inom yrkesutbildningen beaktas dessutom både de hälsokrav som anknyter till studieområdet och de lagar och författningar som gäller arbetslivet.

Läkarundersökningen ordnas för studerande inom utbildning på andra stadiet under det andra studieåret. Om läkarundersökningen har utförts i samband med studentantagningen på grund av lagstiftning eller särdrag inom studieområdet i fråga, krävs ingen separat läkarundersökning såvida behov av en inte framkommer under hälsovårdarens hälsoundersökning. Det är grundat att genomföra studerandehälsovårdens läkarundersökningar för studerande under det år då de är uppbådspliktiga.

Vid läkarundersökningen utreds den ungas resurser, eventuella behov av stöd och psykiska och fysiska hälsotillstånd. I undersökningen tar man hänsyn till hälsovanor och eventuella tidigare sjukdomar.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för studerande på andra stadiet i Vanda.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En studerande inom gymnasieutbildningen har rätt till elevvård som främjar hans eller hennes fysiska, psykiska och sociala hälsa och välbefinnande och således stöder studierna och lärandet. Elevvård är till exempel hälsovårdar-, psykolog- och kuratorstjänster.

Som gymnasiestuderande har du rätt till elevvård på din studieort, även om du inte bor i kommunen i fråga. Utbildningsanordnaren ansvarar för anordnandet av elevvård. Ansvaret för att anordna psykolog- och kuratorstjänster inom elevvården ligger hos den kommun i vars område läroanstalten finns. Orten där läroanstalten finns är skyldig att anordna psykolog- och kuratorstjänster för studerande även när utbildningsanordnaren är en privat aktör eller staten, om inte utbildningsanordnaren beslutar att anordna dessa tjänster helt eller delvis som egen verksamhet och på egen bekostnad.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVanda stad
Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 17.8.2022