suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Hälsoundersökningar av arbetslösa

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

Arbetslösa har rätt till hälsogranskning. Den som önskar en hälsoundersökning ska kontakta hälsocentralen. En undersökning omfattar i allmänhet olika mätningar med vilka man bland annat fastställer viktindexet och blodtrycket samt vissa laboratorieprov. En viktig del av undersökningen utgörs av samtalet på mottagningen under vilket man går igenom frågor om personens hälsa, mental hälsa, funktionsförmåga, levnadsvanor och eventuella symptom. Vid hälsoundersökningen av en arbetslöshet fäster man särskild uppmärksamhet vid omständigheter som kan påverka livshanteringen och arbetsförmågan.

Den som utför hälsogranskningen ger anvisningar om lämplig kost, motion och egenvård. Om det vid granskningen framkommer behov av ytterligare undersökningar eller vård, hänvisas patienten till fortsatta åtgärder. Vid hälsogranskningen kan man också fastställa behov av rehabilitering för att stärka eller återställa arbetsförmågan.

Gör så här

Socialbyrån skickar den arbetslösas uppgifter till hälsovårdscentralen och utgående från uppgifterna tar hälsovårdscentralen kontakt med klienten.

För vem och på vilka villkor

Man kommer till hälsoundersökningar för arbetslösa via socialkansliet.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSjundeå kommun
Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 20.9.2021