suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Hälsoundersökningar av arbetslösa

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Sjundeå kommun
Område: Sjundeå
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska, engelska

Arbetslösa har rätt till hälsogranskning. Den som önskar en hälsoundersökning ska kontakta hälsocentralen. En undersökning omfattar i allmänhet olika mätningar med vilka man bland annat fastställer viktindexet och blodtrycket samt vissa laboratorieprov. En viktig del av undersökningen utgörs av samtalet på mottagningen under vilket man går igenom frågor om personens hälsa, mental hälsa, funktionsförmåga, levnadsvanor och eventuella symptom. Vid hälsoundersökningen av en arbetslöshet fäster man särskild uppmärksamhet vid omständigheter som kan påverka livshanteringen och arbetsförmågan.

Den som utför hälsogranskningen ger anvisningar om lämplig kost, motion och egenvård. Om det vid granskningen framkommer behov av ytterligare undersökningar eller vård, hänvisas patienten till fortsatta åtgärder. Vid hälsogranskningen kan man också fastställa behov av rehabilitering för att stärka eller återställa arbetsförmågan.


Gör så här

Socialbyrån skickar den arbetslösas uppgifter till hälsovårdscentralen och utgående från uppgifterna tar hälsovårdscentralen kontakt med klienten.


För vem och på vilka villkor

Man kommer till hälsoundersökningar för arbetslösa via socialkansliet.

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Bakgrundsinformation och lagstiftning


Servicen tillhandahålls av: 
Sjundeå kommun
Coronaria Oy (köpt tjänst eller annat avtalsförhållande)