suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Hälsoundersökningar av äldre

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst
Område Sjundeå
Tillgängliga språk finska, svenska

Var och en som upplever eller minskar att hälsan eller funktionsförmågan blivit sämre på grund av åldern kan uppsöka hälsocentralen för en hälsoundersökning. Förutom en grundläggande undersökning av hälsotillståndet kan man vid hälsoundersökning av äldre undersöka minnet, sinnesstämningen, funktionsförmågan och förmågan att klara sig hemma. I Sjundeå kommun ordnas välfärds- och hälsoundersökningar för närståendevårdare om de upplever att dem behövliga.


Gör så här

Vid behov av hälsoundersökning av äldre, kontakta hälsovårdscentralens tidsbokning.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster f


Servicen tillhandahålls av: 
Sjundeå kommun