suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Hälsoundersökningar av äldre

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vid hälsoundersökningar för 67- och 75-åringar kartlägger man mångsidigt klientens hälsotillstånd och välbefinnande, möjligheterna att främja funktionsförmågan och eventuella risker för insjuknande. Dessutom går man igenom resultat från laboratorieundersökningar. Till klienterna sänds en personlig kallelse till hälsoundersökning.

Syftet med hälsopunkterna är att hjälpa och stödja seniorer så att ...

Gör så här

En personlig kallelse till hälsoundersökning skickas till 67- och 75-åringar.

För vem och på vilka villkor

Till hälsoundersökningarna kallas 67- och 75-åringar. Verksamheten vid hälsopunkterna är avgiftsfri och det är frivilligt att delta i hälsoundersökningar.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om den egna hälsan eller funktionsförmågan är nedsatt på grund av åldrandet kan den äldre personen genomgå en hälsoundersökning på social- och hälsovårdscentralen. Vid hälsoundersökningen av äldre personer görs en grundläggande undersökning av hälsotillståndet. Dessutom kan man utreda hur en äldre person minns, den mentala hälsan, funktionsförmågan och förmågan att klara sig på egen hand hemma.

Läkaren hänvisar patienten till en utredning av servicebehovet om det framgår att den äldre personen behöver stöd för att bo hemma eller vård utanför hemmet. Experter på socialtjänster utreder tillsammans med den äldre och hans eller hennes närstående hur de tjänster som behövs kan ordnas.

Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023