suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Hälsoundersökningar av äldre

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vid hälsoundersökningar för 67- och 75-åringar kartlägger man mångsidigt klientens hälsotillstånd och välbefinnande, möjligheterna att främja funktionsförmågan och eventuella risker för insjuknande. Dessutom går man igenom resultat från laboratorieundersökningar. Till klienterna sänds en personlig kallelse till hälsoundersökning.

Syftet med hälsopunkterna är att hjälpa och stödja seniorer så att de kan själv främja sin hälsa, sitt välbefinnande och sin funktionsförmåga.

Gör så här

En personlig kallelse till hälsoundersökning skickas till 67- och 75-åringar.

För vem och på vilka villkor

Till hälsoundersökningarna kallas 67- och 75-åringar. Verksamheten vid hälsopunkterna är avgiftsfri och det är frivilligt att delta i hälsoundersökningar.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Var och en som upplever eller minskar att hälsan eller funktionsförmågan blivit sämre på grund av åldern kan uppsöka hälsocentralen för en hälsoundersökning. Förutom en grundläggande undersökning av hälsotillståndet kan man vid hälsoundersökning av äldre undersöka minnet, sinnesstämningen, funktionsförmågan och förmågan att klara sig hemma.

Om det framgår att en äldre person behöver stöd för att bo hemma eller tillfällig eller varaktig vård utanför hemmet, hänvisar läkaren patienten till en utredning av servicebehovet. Experter på socialtjänster utreder tillsammans med den äldre och hans eller hennes närstående hur de nödvändiga tjänsterna kan ordnas.

Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 8.7.2020