suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Hälsoundersökning före uppbåd

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

En ungdom i uppbådsåldern ska gå på hälsoundersökning inför höstens uppbåd. Undersökningen är avgiftsfri. Du kan boka tid när du fått brevet om uppbåd.

Ett friskintyg för ungdomar befriar dig inte från hälsoundersökningen inför uppbåd. Om du har ett intyg från en specialistläkare, ta det med dig till hälsoundersökningen inför uppbåd och till uppbådet. Syftet med en hälsoundersökning inför uppbåd ...

Gör så här

När det gäller studerande utförs hälsoundersökningar inför uppbåd på gymnasier eller vid yrkesläroanstalter. Om din hemkommun är i Soites område kan du boka tid hos hälsovårdaren vid din läroanstalt. Med Soites område avses Karleby, Kronoby, Lestijokidalen och Perho ådal. Om du bor i någon annan kommun, kan du boka tid hos hälsovårdscentralen i din egen kommun.

För vem och på vilka villkor

Ett friskintyg för ungdomar befriar dig inte från hälsoundersökningen inför uppbåd.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 11.3.2022