suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Hälsoundersökning för arbetslösa

 • Tjänst
 • Borgå
 • Offentlig tjänst

Om du blir arbetslös, har du möjlighet att söka dig till en avgiftsfri hälsoundersökning för arbetslösa på hälsovårdarens mottagning.

Hälsoundersökningen är speciellt viktig för dig om

 • du är orolig över din hälsa
 • det har gått flera år sedan din senaste hälsoundersökning
 • det finns något som eventuellt påverkar din arbetsförmåga.

I undersökningen ingår bland annat

 • grundläggande hälsoundersökningar med hjälp av laboratorieprov och olika mätningar
 • uppdatering av vaccinationsuppgifter
 • kartläggning av hälsovanor och levnadssätt
 • handledning i att göra dagliga val som främjar hälsa
 • hänvisning till tilläggsundersökningar och stödtjänster vid behov.

Du kan söka dig till hälsoundersökningen genom att ta kontakt med hälsovårdaren. Social-, hälso- och sysselsättningstjänsternas personal kan också hänvisa dig till hälsoundersökningen.

Det rekommenderas att man söker sig till hälsoundersökningen inom tre månader efter att arbetslösheten börjat.

Gör så här

Du kan söka dig till hälsoundersökningen genom att ta kontakt med hälsovårdaren. Även social-, hälso- eller sysselsättningstjänsternas personal kan hänvisa dig till hälsoundersökningen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Arbetslösa har rätt till hälsogranskning. Den som önskar en hälsoundersökning ska kontakta hälsocentralen. En undersökning omfattar i allmänhet olika mätningar med vilka man bland annat fastställer viktindexet och blodtrycket samt vissa laboratorieprov. En viktig del av undersökningen utgörs av samtalet på mottagningen under vilket man går igenom frågor om personens hälsa, mental hälsa, funktionsförmåga, levnadsvanor och eventuella symptom. Vid hälsoundersökningen av en arbetslöshet fäster man särskild uppmärksamhet vid omständigheter som kan påverka livshanteringen och arbetsförmågan.

Den som utför hälsogranskningen ger anvisningar om lämplig kost, motion och egenvård. Om det vid granskningen framkommer behov av ytterligare undersökningar eller vård, hänvisas patienten till fortsatta åtgärder. Vid hälsogranskningen kan man också fastställa behov av rehabilitering för att stärka eller återställa arbetsförmågan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021