suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdsministeriet

Hälsotillståndsförsäkran för sjötjänst

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Hälsotillståndsförsäkran för sjötjänst. Med denna försäkran försäkrar en person som ingår i fartygspersonalen att det inte har skett förändringar i dennes hälsotillstånd efter senaste läkarundersökning. Försäkran ges till redaren på dennes begäran när det oavbrutna arbetet som personen som ingår i fartygspersonalen utför på fartyget har avbrutits av någon annan anledning än sjukdom eller olycka.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om läkarundersökning av fartygspersonal (1171/2010) 11§

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSocial- och hälsovårdsministeriet
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdsministeriet
Uppdaterad: 1.2.2022