suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Hälsostationsservice

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

På Nickby social- och hälsostation har patienterna alla vardagar tillgång till brådskande och icke-brådskande mottagning. Dessutom är också HNS-Bilddiagnostiks röntgenenhet och HUSLAB:s provtagningsställe samt husets andra experter, som t.ex. socialarbetarna, tillgängliga under vardagarna. Därtill erbjuds också rehabiliteringstjänster så som fysioterapi och talterapi samt som köptjänst också ergoterapi. På hälsostationen finns också rådgivningen.

Brådskande mottagning (jour)

Om ni behöver vård under samma dag, bör ni gärna ringa upp hälsocentralen kl. 8- 10. Vi använder oss av en automatisk telefonservice. Om linjen är upptagen och ni inte vill vänta, begär tjänsten er att slå in eller säga ert telefonnummer samt riktnummer. Ni blir uppringd från hälsostationen så fort som möjligt, senast inom samma dag. Ni kan också besöka Nickby social- och hälsostation för tidsbeställning.

Jourtider ges till sjukskötare, läkare och fysioterapeuter. De fungerar som ett team och kan konsultera varandra vid behov. På jouren vårdas t.ex. följande fall; akuta infektioner och olycksfall.

Icke-brådskande mottagning

Vid den icke-brådskande läkarmottagningen görs en bedömning av och vårdas olika symtom och hälsoproblem t.ex. kontrollbesök för långtidssjuka. Injektioner, vaccinationer för resenärer, öronspolningar, hörselundersökningar med läkarremiss, levnads- och kostråd, sårvård, stygnborttagning, minnestest, vårtbehandlingar, uppföljningar av kroniska sjukdomar bl.a. blodtryck och astma. På hälsostationen kan du också få hjälp av diabetesskötaren. På vuxenrådgivningens mottagning ges klienterna råd i förebyggande av sjukdomar och främjande av hälsa. Hälsovårdaren ger också vaccinationer och utför hälsogranskningar. Rådgivning för resenärer är en del av vuxenrådgivningens verksamhet.

Specialsjukvård

Kommuninvånare får huvuddelen av specialsjukvårdstjänsterna på sjukhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och en liten del hos privata serviceproducenter. Behovet av specialsjukvård avgörs alltid av hälsocentralläkaren. Vid behov kan betalningsförbindelse fås även till andra än HNS tjänster. Ett sådant behov kan uppstå t.ex. då HNS inte kan erbjuda en viss tjänst.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 14.10.2020