suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Hälsostationernas egenvårdspunkter (Ite-punkter)

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Hälsostationernas egenvårdspunkter stödjer kommuninvånarna att själva upprätthålla sin hälsa och främja sitt välbefinnande. Vid varje hälsostation finns en egenvårdspunkt som är tillgänglig under hälsostationens öppettider.

Egenvårdspunkten är en plats där man enkelt och snabbt kan göra enkla test som beskriver hälsotillståndet och ta del av material som upprätthåller hälsan.

Tjänster vid egenvårdspunkten:

- mätning av blodtryck

- uppföljning av viktkontroll

- skriftligt material om hälsosamma livsstilar.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Att patienten själv är aktiv är viktigt vid vården av hälsan och behandlingen av flera sjukdomar. Den yrkesutbildade personalen inom hälso- och sjukvården ger stöd för egenvården. Vården planeras tillsammans. Patienten får råd till exempel i medicinering, kost, användningen av vårdutrustning och rehabilitering på eget initiativ.

Patienten utför vården självständigt utifrån anvisningarna men kan när som helst vid behov vända sig till yrkesutbildade personer. Om hälso- eller sjukdomstillståndet förändras oväntat under egenvården bör patienten omedelbart kontakta den behandlande personalen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 17.5.2021