suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Hälsostationer

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Hälsostationerna erbjuder primärhälsovårdstjänster och är invånarnas primära vårdställen som vid behov hänvisar patienten vidare för fortsatta undersökningar och fortsatt vård.

Hälsostationerna har olika team som tar hand om vården av patienten. Patienten listas på sin husläkare utifrån bestämda kriterier. På hälsostationen erbjuds också mottagningar hos fysioterapeut, sjukskötare specialiserad på mentalvårds- och missbrukararbete, och erfarenhetsexpert. Till mentalvårds- och missbrukartjänster med låg tröskel behövs ingen remiss. En patient hänvisas till en depressionsskötare efter att en läkare gjort en bedömning av vårdbehovet.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för vandabor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

På skötarens mottagning erbjuds till exempel hälsorådgivning, sårbehandling, borttagning av stygn och vaccinationer. Vid behov hänvisar skötaren patienten till läkarens mottagning.

Icke brådskande vård ska ges inom den utsatta tiden. Under tjänstetid ska patienterna dagtid kunna få kontakt med hälsocentralen omedelbart antingen per telefon eller genom att själv uppsöka hälsocentralen. Begäran om att bli uppringd besvaras utan dröjsmål, i praktiken ofta samma dag.

Behovet av vård kan bedömas preliminärt redan per telefon, men bedömningen ska göras senast inom tre vardagar från att patienten tog kontakt. Behövlig vård ska ordnas inom en skälig tid, vilket innebär högst tre månader.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVanda stad
Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 28.2.2021