suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Hälsostationer

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Helsinfors stad
Område: Helsingfors
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Hälsostationerna erbjuder Helsingforsborna primärvårdstjänster. De är invånarnas främsta vårdplatser och därifrån kan patienten vid behov skickas vidare för fortsatta undersökningar och fortsatt vård.

Patienten tas om hand av ett arbetspar, som består av en läkare och en skötare. Hälsostationen har också en mottagning till en psykiatrisk sjukskötare och missbruksarbetare samt akutmottagning till en fysioterapeut. Patienten hänvisas till den psykiatriska sjukskötarens mottagning efter att en hälsovårdare eller läkare har bedömt att det finns ett behov av det.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

På skötarens mottagning erbjuds till exempel hälsorådgivning, sårbehandling, borttagning av stygn och vaccinationer. Vid behov hänvisar skötaren patienten till läkarens mottagning.

Icke brådskande vård ska ges inom den utsatta tiden. På vardagar ska patienterna dagtid kunna få kontakt med hälsocentralen omedelbart antingen per telefon eller genom att själv uppsöka hälsocentralen. Begäranden om att bli uppringd besvaras utan dröjsmål, i praktiken samma dag.

Behovet av vård kan bedömas preliminärt redan i telefon, men bedömningen ska göras senast inom tre dygn från att patienten tog kontakt. Behövlig vård ska ordnas inom en skälig tid, vilket innebär högst tre månader.


Servicen tillhandahålls av: 
Helsinfors stad