suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Hälsostationer

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Hälsostationerna erbjuder Helsingforsborna primärvårdstjänster. De är invånarnas främsta vårdplatser och därifrån kan patienten vid behov skickas vidare för fortsatta undersökningar och fortsatt vård.

Patienten tas om hand av ett arbetspar, som består av en läkare och en skötare. Hälsostationen har också en mottagning till en psykiatrisk sjukskötare och missbruksarbetare samt akutmottagning till en fysioterapeut. Patienten hänvisas till den psykiatriska sjukskötarens mottagning efter att en hälsovårdare eller läkare har bedömt att det finns ett behov av det.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

På skötarens mottagning erbjuds till exempel hälsorådgivning, sårbehandling, borttagning av stygn och vaccinationer. Vid behov hänvisar skötaren patienten till läkarens mottagning.

Icke brådskande vård ska ges inom den utsatta tiden. Under tjänstetid ska patienterna dagtid kunna få kontakt med hälsocentralen omedelbart antingen per telefon eller genom att själv uppsöka hälsocentralen. Begäran om att bli uppringd besvaras utan dröjsmål, i praktiken ofta samma dag.

Behovet av vård kan bedömas preliminärt redan per telefon, men bedömningen ska göras senast inom tre vardagar från att patienten tog kontakt. Behövlig vård ska ordnas inom en skälig tid, vilket innebär högst tre månader.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 13.5.2021