suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Hälsoskogsverksamhet

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Hälsoskogsverksamhet är en förebyggande och rehabiliterande stödform inom social- och hälsovårdssektorn.

Vistelse i skogar och parker är bra för hälsan. Skogsmiljöer har konstaterats ha en positiv effekt i synnerhet på sinnesstämningen. De lindrar till exempel symptom hos barn med uppmärksamhetsstörningar och förbättrar koncentrationsförmågan. Skogens positiva hälsoeffekter blir mera tydliga när du vistas i grönområden i minst fem timmar per månad.

Hälsoskogsverksamhet är ett komplement till den förebyggande vården eller rehabiliteringen bland annat inom dessa enheter och tjänster:

  • medicinska rehabiliteringstjänsterna för barn, ergoterapi
  • Östra Nylands social- och krisjour
  • Borgå skyddshem
  • serviceboende för äldre
  • fysioterapi
  • må bra-dagar för personalen
  • rusmedelskliniken.

Utöver den ledda verksamheten uppmuntrar staden alla invånare att gå ut i naturen och utnyttja dess positiva hälsoeffekter.

Borgås mångformiga skogs-, myr- och skärgårdsnatur är lätt tillgänglig för invånarna. Naturstigar som passar bra för hälsosamma skogspromenader är till exempel Ekudden, Hasselholmen, Svinö, Gammelbacka och Virvik.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 2.9.2020