suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Hälsokontroller inom skolhälsovården, tionde klassen

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Genom yrkesövergripande samarbete med till exempel studiehandledaren och kuratorn strävar man efter att minska den eventuella risken för marginalisering. Hälsomässiga faktorer som påverkar yrkesvalet behandlas och styrs eventuellt vidare till fortsatta utredningar.

Vid kontrollen ger man akt på frågor som berör den ungas sexuella hälsa och eventuella sällskapande, eventuella användning av rusmedel samt andra frågor.

Man samarbetar med eleven, familjen och elevvården.

För vem och på vilka villkor

Alla elever har rätt till elevvård.

Skolelever

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever inom förskole- och grundläggande utbildning har rätt till elevvård. Med detta avses sörjandet för elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Med hjälp av elevvården främjar man elevernas balanserade utveckling samt säkerställer att alla får en jämlik möjlighet till lärande.

Målet med elevvård är att upptäcka och ingripa i elevernas problem i ett så tidigt skede som möjligt. Elevvårdstjänsterna omfattar bl.a. skolhälsovården, skolkurator- och skolpsykologverksamheten. Elevvård utförs också av lärare och skolans övriga personal.

I alla skolor finns också en elevvårdsgrupp, som leds av representanten som utnämnds av utbildningsorganisatören. Gruppens uppgift är att planera, genomföra och utveckla elevvården så att alla har en sund, trygg och tillgänglig skolmiljö.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 25.5.2022