suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Hälsokontroller för studerande vid yrkeshögskolor

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Under det första studieåret har studerande möjlighet att fylla i en elektronisk hälsoenkät utifrån vilken man bedömer behovet av en hälsokontroll och hur brådskande den i så fall är. En hälsokontroll som utförs av en hälsovårdare erbjuds alla förstaårsstuderande vid yrkeshögskolor. En del av studerandena kallas personligen till kontroll på basis av hälsoenkäten eller den enkät som skickats elektroniskt.

Utifrån hälsoenkäten kallar man följande studerande till hälsokontroll:

- studerande som i hälsoenkäten har svarat att de vill gå på en hälsoundersökning inom studenthälsovården

- studerande som under sin studietid utsätts för faktorer som orsakar särskild risk för insjuknande

- studerande som utifrån hälsoenkäten behöver hjälp eller handledning av en yrkesperson inom hälsovården för att utreda och sköta hälsoproblem

- studerande som utifrån hälsoenkäten på grund av riskbeteende eller ohälsosamma vanor eller andra hälsorisker skulle gynnas av att hälsovården ingriper.

Vid behov beställer man tidigare uppgifter om personens hälsa inför studenthälsovårdens hälsokontroller.

Studerande vid yrkeshögskolor får en tid till läkarens mottagning utifrån hälsovårdarens bedömning. Man beaktar särskilt sådana studerande som är utsatta för hälsorisker som påverkar deras framtida yrke. Sådana risker kan vara till exempel problem med den mentala hälsan och rusmedel, medicinering som påverkar studieförmågan, fysiska begränsningar och allergier eller eksem.

För vem och på vilka villkor

Studerande

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En studerande som avlägger yrkesutbildning har rätt till elevvård som främjar dennes fysiska, psykiska och sociala hälsa och välbefinnande vilket därmed stöder studierna och inlärningen. Elevvård är exempelvis hälsovårds-, psykolog- och kuratortjänster.

För ordnande av elevvård ansvarar läroverket och orten där det är beläget. Dessa ordnar elevvård för alla elever i yrkesutbildning oberoende av elevens boningsort.

I elevvården uppmärksammas särskilt de elever som behöver specialstöd samt elever från olika språk- och kulturbakgrunder.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 31.5.2020