suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Hälsokontroller för studerande vid läroanstalter på andra stadiet

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Hälsovårdaren gör en hälsokontroll av alla som går första året på ett gymnasium eller en yrkesinriktad grundläggande utbildning eller vuxenutbildning. Vid hälsokontrollen beaktas den tidigare hälso- och välfärdsplanen. Vid behov beställs de tidigare hälsouppgifterna.

Det rekommenderas att man fyller i enkäten över hälsovanor i Pegasos-sjukjournal i samband med hälsokontrollen. Vid hälsokontrollerna inom den yrkesinriktade utbildningen fäster man dessutom uppmärksamhet vid vilka hälsomässiga krav som förknippas med studieområdet och beaktar lagar och författningar som berör arbetslivet.

Under det första eller andra studieåret ordnas en läkarundersökning för dem som studerar på andra stadiet. Om den studerande i samband valet av studieplats har genomgått en läkarundersökning i enlighet med lagstiftning och särdrag kring ifrågavarande studieinriktning och det över detta har skrivits ett T-intyg eller motsvarande behövs ingen skild läkarundersökning, förutom om det vid hälsovårdarens hälsokontroll uppdagas ett nytt behov av en undersökning. Det är motiverat att inom studenthälsovården utföra en läkarundersökning av manliga studerande under det år som de kallas till uppbåd.

Under det första studieåret görs dock alltid en läkarundersökning

- av specialstuderande

- av studerande med långtidssjukdom eller skada som påverkar studiebranschen eller det framtida yrket

- av studerande som under sin studietid utsätts för faktorer som orsakar särskild risk för insjuknande

- enligt hälsovårdarens bedömning.

Vid läkarundersökningen utreds den ungas resurser och eventuella behov av stöd samt personens psykiska och fysiska hälsotillstånd. Personens hälsovanor och eventuella tidigare sjukdomar uppmärksammas. Tyngdpunkterna i hälsorådgivningen är stödjande av den mentala hälsan, mat- och motionsvanor, förebyggande av rusmedelsanvändning och sexualhälsa. I samband med läkarundersökningen får ungdomarna ett Hälsointyg för ungdom och personer som kallats till uppbåd ett läkarintyg om hälsotillståndet för försvarsmakten. Vid behov hänvisas den unga till vidare undersökningar eller fortsatt vård.

För personer under 18 år som avlägger en gymnasieexamen vid ett vuxengymnasium genomförs hälsokontrollprogrammet enligt kontrollprogrammet för första året i gymnasiet. Studerande som endast avlägger en kurs vid ett vuxengymnasium omfattas inte av hälsokontrollerna.

För vem och på vilka villkor

Studerande

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 18.5.2022