suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Hälsokontroller för arbetslösa i Kyrkslätts kommun

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Det rekommenderas att hälsogranskningen görs genast i början av arbetslösheten, men även personer som varit arbetslösa en längre tid har samma möjlighet till hälsogranskning. Hälsogranskningen utförs av en hälsovårdare som också reserverar tiden för granskningen. Vid behov hänvisas den som undersöks till mottagning hos husläkare, rehabiliteringsläkare eller annan sakkunnig.

Vid hälsogranskningen kartlägger man hälsorisker, ger hälsorådgivning och gör en preliminär bedömning av arbetsförmågan. Avsikten är också att med alla åtgärder stödja och främja återgång till arbete. Efter hälsokontrollen ger en sakkunnig inom hälsovården en bedömning av klientens hälsotillstånd och arbets- och funktionsförmåga. Vid behov upprättas en vård- och eller rehabiliteringsplan. Granskningen tar ungefär en timme.

Kommuninvånaren kan söka sig till hälsogranskning via TE-centralen, socialtjänsterna, hälsovårdstjänsterna, TYP-tjänsterna eller sysselsättningsenheten Toimari. Kommuninvånaren kan också själv reservera tid för hälsogranskningen genom att ringa numret 040 1269 753, vardagar kl. 9 - 15. Hälsogranskningarna görs på Toimari i Masaby, adressen är Hvittorpsvägen 6.

 

Tjänsten grundar sig på hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010, 13 §.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenKyrkslätt kommun
Servicen tillhandahålls avKyrkslätt kommun
Område Kyrkslätt
Tillgängliga språkengelska, finska, svenska
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 21.5.2019