suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Hälsogranskningar i anknytning till åldersstadier

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

För barn i rådgivningsåldern, skolelever, studerande och seniorer ordnas hälsogranskningar där man beaktar aktuella saker i varje livsskede.

Centrala uppgifter inom barnrådgivningsarbetet är att följa upp barnets hälsotillstånd, växt och helhetsutveckling samt att utreda och stödja hela familjens välbefinnande. Rådgivningskontroller enligt barnets ålder ordnas hos hälsovårdaren när barnet är 2-3 ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid en hälsoundersökning som knyter an till ett åldersstadium fästs uppmärksamhet vid frågor som är aktuella i just det livsskedet. Barnrådgivningen utför en omfattande hälsoundersökning av barn i 4 månaders, 18 månaders och 4 års ålder. Vid hälsoundersökningarna undersöks omständigheter kring barnets hälsa, uppväxt och utveckling samt eventuella särskilda behov.

Omfattande hälsoundersökningar av skolelever ordnas på första, femte och åttonde klassen. Förutom barnets eller den ungas uppväxt och utveckling bedöms hela familjens välbefinnande vid undersökningen. Studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter genomgår inom studerandehälsovården en undersökning av hälsovårdare under det första studieåret och under det första eller andra studieåret en läkarundersökning, om inte läkarundersökningen har utförts i samband med antagningen av studerande. Under det första studieåret ordnas en hälsoenkät för högskolestuderande. Utifrån enkäten görs vid behov en hälsoundersökning. Vid hälsoundersökningarna undersöks studerandens hälsa och välfärd samt andra omständigheter som påverkar studierna som en helhet.

Vid hälsoundersökningar som erbjuds äldre personer kan man förutom grundläggande undersökningar utreda bland annat minnet, funktionsförmågan, sinnesstämningen och hur personen klarar sig på egen hand. Dessa undersökningar görs på social- och hälsocentralen.

Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 3.2.2023