suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Hälsocentralens brådskande och icke-brådskande mottagning

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Kontakta hälsovårdscentralen då du blir sjuk. Hälsocentralens mottagningar är öppna vardagar dagtid.

Om du är osäker på hurudan vård du behöver, om du behöver vårdråd eller information om hälsovårdstjänsterna, ska du ringa hälsovårdscentralens centraliserade tidsboknings- och rådgivningsnummer. Ett proffs inom hälsovård styr dig till rätt vård och ger egenvårdsinstruktioner.

Om du behöver brådskande vård och kommer till mottagningen utan tidsbeställning, kom in via huvuddörren och anmäl dig med anmälningsautomaten. Du kan anmäla dig med ett personkort, fpa-kort eller körkort med streckkod eller genom att ange ditt personnummer.

Automaten ger dig ett könummer till bedömning av hur brådskande vårdbehovet är. Det här görs vid servicestället. Samtidigt avgörs om du behöver besöka en skötare eller en läkare. Du kan göra processen snabbare genom att fylla i en symptombedömning i tjänsten Omaolo på förhand.

Du kan få en icke-brådskande mottagningstid till vilken hälsovårdscentralläkare som helst. Brådskande ärenden, såsom akuta inflammationer och olyckor, sköts centraliserat på Näse hälsovårdscentrals akutmottagning.

Gör så här

Hälsocentralens brådskande och icke-brådskande mottagningar är öppna dagtid på vardagar. När hälsostationen är stängd kvälls- och nattetid samt under veckoslut och helgdagar ring HUS Jourhjälp 116 117 innan du tar dig till någon av HUS jourmottagningar. I en nödsituation ring nödnumret 112.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021