suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Hälso- och vårdplan

 • Tjänst
 • 4 kommuner
 • Offentlig tjänst

Fråga efter en hälso- och vårdplan om du har en långvarig sjukdom eller flera sjukdomar och aktivt vill delta i vården och hur den ordnas - då är vårdplanen något för dig! Vårdplanen sammanfattar för dig viktiga fakta och de överenskommelser som görs som stöd för din egenvård.

Vi erbjuder dig en vårdplan då du går på våra mottagningar. Du kan också själv begära en vårdplan, exempelvis genom att ta kontakt till din egen hvc-mottagning.

Hälso- och sjukvårdslagen 1.5.2011

 • Patientens roll och delaktighet poängteras i planeringen och förverkligandet av vården
 • Kommunmedlemmarna har rätt till offentlig primärhälsovård ifall de befinner sig tillfälligt på en annan ort. För detta behövs en hälso- och vårdplan som fungerar som betalningsförbindelse.
 • Hälsovårdscentralen ansvarar för att patientens vårdplan görs.

Hälso- och vårdplanen

 • avsedd att användas vid planering, förverkligande och utvärdering av vården för patienter med kronisk sjukdom
 • fungerar som ett sammanfattande dokument för patientens hälsoproblem oberoende var hon/han har blivit vårdad
 • en plan som görs upp i samråd med patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen utgående från patientens behov och målsättningar
 • fungerar som ett stöd för vården
 • klarlägger arbesfördelningen mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen
 • möjliggör att den planerade vården kan fortsätta trots ett eventuellt byte av vårdställe

Gör så här

Ring till telefonrådgivningen för att ordna en tid för vårdplanen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 30.7.2020