suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Hälso- och sjukvårdstjänster för invandrare

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Invandrare använder samma hälso- och sjukvårdstjänster som andra kommuninvånare.

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Alla som behöver brådskande sjukvård har rätt till vård oberoende av vilket land de är medborgare i. Om personen har hemkommun i Finland har han eller hon rätt att få hälso- och sjukvårdstjänster. Om personen inte har hemkommun i Finland kan han eller hon ändå ha rätt till hälso- och sjukvårdstjänster till exempel på grund av arbete. Då ska personen bevisa sin rätt med ett intyg över rätt till vård som beviljats av FPA.

En person som kommer från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz kan få medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland med ett europeiskt sjukvårdskort.

Vuxna asylsökande har rätt att utöver brådskande sjukvård få nödvändig hälso- och sjukvård, såsom mödrarådgivningstjänster. Minderåriga asylsökande får samma hälso- och sjukvårdstjänster som andra kommuninvånare. Hälso- och sjukvårdstjänster för asylsökande ordnas också av förläggningarna i samarbete med olika serviceproducenter.

Flyktingar har rätt att få samma hälso- och sjukvårdstjänster som andra kommuninvånare.

För invandrare ordnas hälso- och sjukvårdstjänster inom vilka experter på integration och invandrarfrågor utför ett multiprofessionellt samarbete. Dessa tjänster nås via social- och hälsocentralen. Invandrare har rätt att få tolkhjälp på mottagningen.

Lag om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023