suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Hälso- och sjukvårdstjänster för invandrare

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Område: Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Invandrare använder samma hälso- och sjukvårdstjänster som andra kommuninvånare.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

En person som behöver brådskande sjukvård har rätt till vård oberoende av vilket land han eller hon är medborgare i. Rätten till övriga hälso- och sjukvårdstjänster bestäms enligt hurdant uppehållstillstånd utlänningen har.

För asylsökande ordnar mottagningscentralerna hälsotjänster i samarbete med olika vårdgivare. En person som fått uppehållstillstånd och som har en stadigvarande hemkommun i Finland har rätt till social- och hälsotjänster även om han eller hon inte är finsk medborgare.

För invandrare ordnas hälso- och sjukvårdstjänster inom vilka experter på integration och invandrarfrågor utför ett multiprofessionellt samarbete. Dessa tjänster nås via hälsocentralen. Invandrare har rätt att få tolkhjälp på mottagningen.


Servicen tillhandahålls av: 
Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite