suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Hälso- och sjukvårdstjänster för invandrare

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Invandrare använder samma hälso- och sjukvårdstjänster som andra kommuninvånare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En person som behöver brådskande sjukvård har alltid rätt till vård oberoende av från vilket land han eller hon är. Om en person har en hemkommun i Finland har han eller hon rätt till alla hälso- och sjukvårdstjänster som hans eller hennes hemkommun erbjuder. Om personen inte har någon hemkommun i Finland kan han eller hon ändå ha rätt till hälsovårdstjänster till exempel på grund av arbete. I detta fall ska personen bevisa sin rätt med ett av FPA beviljat intyg över rätt till vård.

En person som kommer från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz kan få medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland med ett europeiskt sjukvårdskort.

Vuxna asylsökande har rätt att utöver brådskande sjukvård få nödvändig hälso- och sjukvård, såsom mödrarådgivningstjänster. Minderåriga asylsökande får samma hälso- och sjukvårdstjänster som andra kommuninvånare. Även förläggningarna ordnar hälso- och sjukvårdstjänster för asylsökande i samarbete med olika serviceproducenter.

Flyktingar har rätt att få samma hälso- och sjukvårdstjänster som andra kommuninvånare.

För invandrare ordnas hälso- och sjukvårdstjänster inom vilka experter på integration och invandrarfrågor utför ett multiprofessionellt samarbete. Dessa tjänster nås via hälsocentralen. Invandrare har rätt att få tolkhjälp på mottagningen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 17.2.2022