suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Hälso- och sjukvårdstjänster för invandrare

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Personer som behöver brådskande sjukvård har rätt till vård oavsett medborgarskap. Rätten till övriga hälsovårdstjänster fastställs alltefter hurdant uppehållstillstånd personen som kommit till Finland från utomlands har.

Hälsovårdstjänster för asylsökande ordnas av asylförläggningar i samarbete med kommuner eller andra serviceproducenter. Personer som fått uppehållstillstånd och som har en permanent boendekommun i Finland har rätt till social- och hälsovårdstjänster även om de inte är finska medborgare.

Kommuner ordnar invandrare hälsovårdstjänster, där experter som är insatta i integration och specialfrågor när det gäller invandring gör mångprofessionellt samarbete. Man söker sig till dessa tjänster via hälsovårdscentralen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En person som behöver brådskande sjukvård har rätt till vård oberoende av vilket land han eller hon är medborgare i. Rätten till övriga hälso- och sjukvårdstjänster bestäms enligt hurdant uppehållstillstånd utlänningen har.

För asylsökande ordnar mottagningscentralerna hälsotjänster i samarbete med olika vårdgivare. En person som fått uppehållstillstånd och som har en stadigvarande hemkommun i Finland har rätt till social- och hälsotjänster även om han eller hon inte är finsk medborgare.

För invandrare ordnas hälso- och sjukvårdstjänster inom vilka experter på integration och invandrarfrågor utför ett multiprofessionellt samarbete. Dessa tjänster nås via hälsocentralen. Invandrare har rätt att få tolkhjälp på mottagningen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 4.6.2020