suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Hagalund effektiverat serviceboende

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Hagalund är ett effektiverat serviceboende i Nykarleby för dig som är äldre och som inte mera klarar av att bo i ditt eget hem. Hagalund är ett tryggt och trivsamt boende, med personal som hjälper dig dygnet runt.

Vi utgår från att åldrandet är ett naturligt skede i livet. Vi arbetar rehabiliterande och vill bevara de funktioner du har som äldre. Vi stöder, handleder och uppmuntrar både dig och dina anhöriga.

Vi ordnar program som allsång, gymnastik, individuell träning, andakt, bingo och utepromenader. Även olika föreningar besöker oss och ordnar olika program.

Ett par veckor efter att du fått boendeplats ordnar vi anhörigsamtal. Vi ger då allmän information om Hagalund och skriver ett hyresavtal, går igenom levnadsberättelsen samt vårdplanen. Kontakten till anhöriga bör vara kontinuerlig för att vården ska bli optimal. Vi har inga bestämda besökstider, anhöriga får komma då det passar dem.

Vid Hagalund finns 51 boendeplatser fördelade på fyra avdelningar; A Vitsippan, B Blåsippan, C Gullvivan med enskilda rum samt D Snödroppen med två personers rum. Rummen är möblerade med säng, nattduksbord, bokhylla, bord och stol. Eget WC och dusch finns i varje rum. Rummet kan du själv inreda med egna tavlor, fotografier som gör rummen mera hemlika.

Vår läkare kommer vanligen på ”rond” en gång i veckan. Däremellan kan vi också kontakta läkaren vid behov.

Gör så här

Ansök om plats till Hagalund genom att fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till vårdplaneringsgruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi Kriterier för effektiverat serviceboende med dygnetruntvård för äldre för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

För vem och på vilka villkor

Du behover vård och omsorg dygnet runt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För boendet på Hagalund fakturerar vi en inkomstbaserad klientavgift, en separat hyra enligt ett hyresavtal samt en service- och matavgift.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 31.8.2020