suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

H2 Avancerad rehabilitering

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Avdelning H2 är en enhet för avancerad rehabilitering. Vi vårdar dig med nedsatt funktionsförmåga p.g.a. sjukdom eller av andra orsaker. Patienter med hjärnskador utgör den största gruppen.

Inom avancerad rehabilitering har du ett mera krävande rehabiliteringsbehov. Rehabiliteringsperiodens längd varierar enligt behovet.

Vi kan ta emot patienter också i ett tidigt skede då vi har tillgång till laboratorium, röntgen och läkare dygnet runt.

Geriatrisk rehabilitering är en del av vår verksamhet och ges till äldre. Inom geriatrisk rehabilitering har du en kortare vårdtid 1 - 2 veckor.

Finns även möjlighet till neurologisk rehabilitering med kortare vårdtid 1 - 2 veckor.

Avdelningen betjänar hela sjukvårdsdistriktet samt närliggande kommuner i andra sjukvårdsdistrikt.

Vi förbättrar och ökar din förmåga till självständighet och välmående för dig som är patient. Vi arbetar i två team för att vården ska bli så individuell som möjligt, bestående av läkare, fysioterapeut, ergoterapeut, talterapeut, psykolog, socialarbetare, sjukskötare och närvårdare. Teamen är uppdelade i avancerad och geriatrisk rehabilitering.

Vi kan konsultera andra specialiteter. Vi har tillgång till näringsterapeut, lymfaterapeut, diabetesskötare samt läkare inom olika specialområden.

Tillsammans går vi igenom situationen och bedömer din hälsa, medicinering, rörelseförmåga, behov av hjälpmedel osv. Du får ett personligt veckoschema med veckans alla program inskrivna. På avdelningen betonas aktivitet i vardagen och att alla ska kunna ta tillvara sina egna färdigheter enligt egen förmåga.

Vi har daglig gruppgymnastik passande för alla. Individuell träning ges enligt behov. Social samvaro är också viktigt för välmåendet. Vi har en gemensam matsal där vi håller diskussionsgrupper, har kvällsprogram, andakter, läser tidningen, lyssnar på musik eller ser på TV.

Dina anhöriga är välkomna att delta och medverka i vården enligt möjlighet. Läs mera på sidan Till dig som anhörig.

Under vårdtiden håller vi regelbundna möten med dig och dina anhöriga samt eventuella andra personer som ansvarar för din vård. Vi strävar till att situationen hemma ska bli så optimal som möjligt efter utskrivningen. Läs mera om samarbete mellan dig som patient, dina anhöriga och vårdpersonal.

Vid utskrivningen får du ett individuellt träningsprogram med dig hem.

Yrkeskunskapen upprätthålls och utvecklas genom att personalen regelbundet deltar i utbildningar. Målsättningen är att öka intresset och kunskap för rehabilitering.

För vem och på vilka villkor

För avancerad rehabilitering och neurologisk rehabilitering krävs alltid läkarremiss.

Till geriatrisk rehabilitering kommer du vanligen med en remiss skriven av läkare eller annan personal inom hälso- och sjukvården.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Vi fakturerar en vårddygnsavgift för vistelsen på vår avdelning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 29.7.2020