suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Gymnasieutbildningens studerandevård

  • Tjänst
  • Pargas
  • Offentlig tjänst

Gymnasiets rektor och lärare bär ansvaret för välbefinnandet i skolan. Studeranden och vårdnadshavare informeras om studerandevården vid gemensamma samlingar, föräldramöten, via skolans hemsida och Wilma. De skall också handledas i att söka de studerandevårdstjänster som de behöver.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Som studerande inom gymnasieutbildningen har du rätt till studerandevård. Studerandevården främjar den fysiska, psykiska och sociala hälsan och välbefinnandet och stöder därmed studierna och inlärningen. Elevvård är till exempel hälsovårdar-, psykolog- och kuratorstjänster.

Som gymnasiestuderande har du rätt till studerandevård på din studieort, även om du inte bor i kommunen i fråga. Utbildningsanordnaren ansvarar för anordnandet av studerandevård. Ansvaret för att anordna psykolog- och kuratorstjänster inom studerandevården ligger hos den kommun i vars område läroanstalten finns. Välfärdsområdet där läroanstalten finns är skyldig att anordna psykolog- och kuratorstjänster för studerande även när utbildningsanordnaren är en privat aktör eller staten, om inte utbildningsanordnaren beslutar att anordna dessa tjänster helt eller delvis som egen verksamhet och på egen bekostnad.

Servicen tillhandahålls av

Pargas stad

Ansvarig för tjänsten

Pargas stad
Ansvarig för texten: Pargas stad
Uppdaterad: 25.10.2022