suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Gymnasieutbildningens elevvård

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Gymnasiestuderanden har en lagstadgad rättighet till studerandehälsovård. Studerandehälsovården främjar studerandenas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Studerandevården består bland annat av skolhälsovårdaren, kuratorn och skolpsykologen.

Gör så här

kristina.kaiser@kauniainen.fi

Svenska skolcentrums skolhälsovårdare - Sähköposti: mariann.olin@grankulla.fi

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En studerande inom gymnasieutbildningen har rätt till elevvård som främjar hans eller hennes fysiska, psykiska och sociala hälsa och välbefinnande och således stöder studierna och lärandet. Elevvård är till exempel hälsovårdar-, psykolog- och kuratorstjänster.

Som gymnasiestuderande har du rätt till elevvård på din studieort, även om du inte bor i kommunen i fråga. Utbildningsanordnaren ansvarar för anordnandet av elevvård. Ansvaret för att anordna psykolog- och kuratorstjänster inom elevvården ligger hos den kommun i vars område läroanstalten finns. Orten där läroanstalten finns är skyldig att anordna psykolog- och kuratorstjänster för studerande även när utbildningsanordnaren är en privat aktör eller staten, om inte utbildningsanordnaren beslutar att anordna dessa tjänster helt eller delvis som egen verksamhet och på egen bekostnad.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avGrankulla stad
Ansvarig för tjänstenGrankulla stad
Område Grankulla
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 3.12.2020